LBK - Lutherska Bekännelsekyrkan

Var med och lyssna på en ny podcast varje morgon kl 06:00 med predikningar, föredrag och om allt kring kristendom, Bibeln, teologi, kyrkohistoria, Gud, Jesus Kristus m.m. från Lutherska Bekännelsekyrkan. Se mer info på: kristendom.se / bekannelse.se Vilka är vi? LBK är en bekännelsekyrka. Det betyder att alla i kyrkan enigt bekänner sig till Kristus och allt vad Bibeln lär. I alla kyrkans församlingar får du del av samma bibliska förkunnelse. LBK är en evangelisk kyrka. Gud har skänkt hela världen glädjebudskapet om Jesus Kristus, som till sin natur är sann Gud men blev människa för vår skull. Han levde utan synd, led och dog i vårt ställe och stod upp från de döda. LBK är en luthersk kyrka. Det betyder att vi har funnit att de lutherska bekännelseskrifterna rätt för fram och försvarar vad som är biblisk kristendom. Läs mer här om Lutherska bekännnelsekyrkan: https://www.bekannelse.se/lbk-4/ Vill du hellre se videos från oss finns de bl. a. här: https://vimeo.com/lbk

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • iHeartRadio
  • PlayerFM
  • Listen Notes
  • Samsung
  • Podchaser

Episodes

3 hours ago

Predikan av Stefan Sjöqvist på Reformationsdagen, över 2 Krön. 29: 12-19:”Då stod leviterna upp: Mahat, Amasajs son, och Joel, Asarjas son, av kehatiternas släkt; av Meraris släkt Kish, Abdis son, och Asarja, Jehallelels son; av gersoniterna Joa, Simmas son, och Eden, Joas son; av Elisafans släkt Simri och Jeguel; av Asafs släkt Sakarja och Mattanja; av Hemans släkt Jehuel och Simei samt av Jedutuns släkt Semaja och Ussiel. Dessa samlade sina bröder och helgade sig och gick sedan för att rena HERRENS hus, så som kungen hade befallt i kraft av HERRENS ord. Men prästerna gick in i det inre av HERRENS hus för att rena det, och all orenhet som de fann i HERRENS tempel bar de ut på förgården till HERRENS hus. Där tog leviterna emot den och bar ut den i Kidrons dal. De började att helga templet på första dagen i första månaden, och på åttonde dagen i månaden hade de hunnit till HERRENS förhus. De helgade sedan HERRENS hus under åtta dagar. På sextonde dagen i första månaden var de färdiga. Då gick de in till kung Hiskia och sade: "Vi har renat hela HERRENS hus och brännoffersaltaret med tillbehör och skådebrödsbordet med tillbehör. Alla de kärl som kung Ahas under sin regering i trolöshet förkastade har vi återställt och helgat, och de står nu framför HERRENS altare." För mer Information: https://kristendom.se 

2 days ago

Predikan över Jesaja 65: 1-2 av Stefan Sjöqvist. För mer information: https://kristendom.se 

3 days ago

Predikan av kyrkoherde Peter Öman över Markusevangeliet 12:1-12, femte söndagen i fastan. För mer information: https://kristendom.se 

4 days ago

Föredrag av Anders Nissen. För mer information: https://kristendom.se 

4 days ago

Predikan från Zoomsändning över Luk 1:39-45 av Peter Öman, 26 mars -23. För mer information: https://kristendom.se 

5 days ago

Predikan av Stefan Sjöqvist, 21:a söndagen efter trefaldighet 2018, Jer 29: 4-7: ”Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.” För mer information: https://kristendom.se 

6 days ago

Predikan av Stefan Sjöqvist, den 12:e Söndagen efter Trefaldighet, 2 Mos 4: 10-17:”Då sade Mose till HERREN: "Men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare, och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga." HERREN sade till honom: "Vem har givit människan munnen och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, HERREN? Gå nu! Jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall säga." Men Mose sade: "Herre, jag ber dig: Sänd ditt budskap med vilken annan du vill." Då upptändes HERRENS vrede mot Mose och han sade: "Har du inte din bror Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och se, han är på väg för att möta dig, och när han får se dig skall han känna glädje i sitt hjärta. Du skall tala till honom och lägga orden i hans mun. Och jag skall vara med din mun och hans mun, och jag skall lära er vad ni skall göra. Han skall tala i ditt ställe till folket. Han skall vara som en mun för dig, och du skall vara som Gud för honom. Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken." För mer information: https://kristendom.se

7 days ago

En serie föredrag (mp3) med undervisning i den kristna läran av teol.dr Seth Erlandsson. Föredragen hölls under åren 1979–81 i Uppsala. Inspelningarna har gjorts på kassett och därför kan ljudkvaliteten skifta. P.g.a. av detta har ljudet behandlats så att det ändå ska bli så bra som möjligt. För mer info, se: https://kristendom.se 

Jesus och gamla testamentet

Thursday Mar 23, 2023

Thursday Mar 23, 2023

Wednesday Mar 22, 2023

Med Siegbert W. Becker. Seth Erlandsson är tolk. För mer information, se: https://kristendom.se 

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013